Εκδόθηκαν οι νέοι κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τεύχος 2983 Β/30.8.2017, η απόφαση υπ΄ αριθμ. 91354 με θέμα "Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)"


Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, (ΓΓΕΠΚ), η αναθεώρηση των Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να γίνει επικαιροποίηση αυτών σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία και ενσωμάτωση των αλλαγών που έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια.


Θυμίζουμε ότι πριν από την έκδοση των αναθεωρημένων κανόνων ΔΙΕΠΠΥ είχε προηγηθεί μακρά περίοδο προδιαβούλευσης και στη συνέχεια το τελικό σχέδιο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση προκειμένου να ληφθεί υπόψη το σύνολο των σχολίων των εμπλεκομένων φορέων και των ενδιαφερομένων πολιτών.


Δείτε τους αναθεωρημένους κώδικες ΔΙΕΠΠΥ εδώ.