Ενισχυμένος ο ρόλος του ΕΦΕΤ στον τομέα των ελέγχων από 19 Ιουνίου 2017

 

Με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 1288/22.5.2017, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1763 Β΄, και φέρει την υπογραφή των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας, και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενισχύεται ο ρόλος του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) στους ελέγχους των εγκαταστάσεων τροφίμων φυτικής και ζωικής προέλευσης.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ, από 19 Ιουνίου 2017 (που τίθεται σε ισχύ), ο ΕΦΕΤ θα είναι αρμόδιος για τις παρακάτω εγκαταστάσεις τροφίμων ζωικής προέλευσης :

 • Τεμαχισμού κρέατος.
 • Παραγωγής κιμά, παρασκευασμάτων κρέατος και μηχανικά διαχωρισμένου κρέατος.
 • Παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας.
 • παραγωγής μαγειρεμένων φαγητών από μη μεταποιημένη ζωική πρώτη ύλη με δραστηριότητα μεταπώλησης.
 • Παραγωγής τετηγμένου ζωικού λίπους και καταλοίπων ζωικών λιπών.
 • επεξεργασίας στομάχων, ουροδόχων κύστεων, εντέρων.
 • Παραγωγής ζελατίνης και κολλαγόνου.
 • Κέντρα συλλογής γάλακτος.
 • Επεξεργασίας γάλακτος.
 • Παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων.
 • Παραγωγής παγωτού από νωπό γάλα.
 • Κέντρα συλλογής, ωοσκόπησης και συσκευασίας αυγών.
 • Παραγωγής προϊόντων αυγών.
 • Συσκευασίας μελιού πέραν των εγκαταστάσεων μελισσοκομίας. Μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων.
 • Επεξεργασίας και παρασκευής σαλιγκαριών/βατραχοπόδαρων.
 • Ανασυσκευασίας προϊόντων ζωικής προέλευσης.
 • Ψυκτικές αποθήκες εναπόθεσης τροφίμων ζωικής προέλευσης.
 • Αγορές χονδρικής πώλησης.


Υπενθυμίζουμε ότι η παλαιότερη ΚΥΑ 15523/30.8.2006 (η οποία τώρα τροποποιείται) όριζε ότι το ΥπΑΑΤ οργανώνει τους επίσημους ελέγχους των ζωοτροφών και των τροφίμων στη φάση της πρώτης μεταποίησης πρωτογενών προϊόντων ζωικής προέλευσης (οι διαδικασίες σφαγής μέχρι τον τεμαχισμό, ο τεμαχισμός και η τυποποίηση του κρέατος, η αποστέωση, η ψύξη και κατάψυξη, η αφαίρεση του κελύφους δίθυρων μαλακίων και σαλιγκαριών, ο αποκεφαλισμός και εκσπλαχνισμός των αλιευμάτων, η ωοσκόπηση των αυγών, η πρόψυξη του γάλακτος και η παραλαβή του μελιού).

Διαβάστε το ΦΕΚ