Με εφαρμοστική τυροκομικά και αλλαντικά στη λαϊκή

Επίσημη άδεια για την πώληση τυροκομικών προϊόντων και αλλαντικών στις λαϊκές αγορές θα μπορούν να λαμβάνουν από τώρα και στο εξής οι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων.

Μετά τη ψήφιση του νόμου 4497/2017 (για το υπαίθριο εμπόριο), δημοσιεύθηκε την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018 στο ΦΕΚ 2035 Β΄/2018, η απαραίτητη εφαρμοστική απόφαση, Υπ΄ αριθμ. 56740/29.5.2018, του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Δείτε εδώ την εφαρμοστική απόφαση σχετικά με την Προσαρμογή των υφιστάμενων αδειών επαγγελματιών πωλητών.