ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ανοιχτή συνάντηση Επιχειρήσεων του τομέα (Μέλη και μη του ΣΕΒΕΚ)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

σε ανοιχτή συνάντηση Επιχειρήσεων του τομέα

(Μέλη και μη του ΣΕΒΕΚ)

για ενημέρωση, συζήτηση επίκαιρων κλαδικών προβλημάτων

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/12/2017, ώρα 3.00 μ.μ.

στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΣΕΒΕΚ

Ξενοφώντος 15Α, Αθήνα/4ος όροφος

Την ανταλλαγή απόψεων μέσα από ανοιχτό διάλογο με τις επιχειρήσεις Μέλη του, επιδιώκει διαρκώς ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος (ΣΕΒΕΚ), προκειμένου να διαμορφώνει προτάσεις, να αναπτύσσει πρωτοβουλίες και να επιδιώκει παρεμβάσεις σε θέματα αρμοδιότητάς του, που προωθούν και εξυπηρετούν τα συμφέροντα των Μελών μας.

Στο πλαίσιο αυτό, είναι χρήσιμο να ακούσουμε τις απόψεις σας για όλα τα εκκρεμή και τρέχοντα θέματα, μεταξύ των οποίων τα επόμενα ή και όσα από εσάς τεθούν :

-      Απαγόρευση χρήσης φωσφορικών στο Γύρο. Ενημέρωση από την κατάθεση του φακέλου αναγνώρισης του Γύρου ως προστατευόμενο προϊόν ΕΠΙΠ (Εγγυημένο Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν).

-      Προβλήματα από το ισχύον νομοθετικό καθεστώς ανίχνευσης & παρουσίας σαλμονέλας στην τροφική αλυσίδα κρέατος & προϊόντων του.

-   Τροποποίηση διαδικασίας δημοσιοποίησης Δελτίων Τύπου από ΕΦΕΤ σε περιπτώσεις απουσίας επικινδυνότητας.

-       Προοπτικές αξιοποίησης του προγράμματος ενημέρωσης, κατάρτισης, πιστοποίησης εργαζομένων στον τομέα.

-       Παρεμβάσεις προς την κατεύθυνση βελτίωσης της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων με βάση το κρέας.

-       Αξιοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για την προβολή - προώθηση των προϊόντων του τομέα, εντός και εκτός της χώρας.

-   Καταγραφή των διεθνών εκθέσεων στις οποίες θα θέλατε να υπάρξει συλλογική συμμετοχή του Συνδέσμου.

 -     Ενεργότερη συμμετοχή όλων των επιχειρήσεων παρασκευής Γύρου και παρασκευασμάτων κρέατος στην ΣΕΤΕ/ΣΕΒΕΚ.

Προκειμένου να ανταλλάξουμε απόψεις και ιδέες για όλα τα παραπάνω,

σας καλούμε σε ανοιχτή συνάντηση την

Τετάρτη 20/12/17 και ώρα 3.00 μ.μ.

στα γραφεία του ΣΕΒΕΚ, Ξενοφώντος 15α – 105 57 Αθήνα/4ος όροφος.

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε την συμμετοχή σας ενημερώνοντας την Γραμματεία του Συνδέσμου (τηλ. 2103253237, e-mail  sevek@hol.gr) ενώ σε περίπτωση αδυναμίας παρουσίας σας στείλτε μας τις απόψεις και προτάσεις σας εγγράφως.