Ενημέρωση ΣΕΒΕΚ : Μη επικίνδυνη η χρωστική Ε 120

 Με αφορμή τις πρόσφατες ανακοινώσεις του ΕΦΕΤ για τη χρήση της χρωστικής Ε 120 σε ορισμένα είδη αλλαντικών, ο ΣΕΒΕΚ ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό ότι η χρήση της εν λόγω χρωστικής ουσίας επιτρέπεται σε μεγάλη γκάμα τροφίμων και ουδέποτε χαρακτηρίσθηκε ως επικίνδυνη ή επιβλαβής.

Η συγκεκριμένη χρωστική χρησιμοποιείται εκτός από τη βιομηχανία των προϊόντων επεξεργασίας κρέατος και σε πολλά άλλα προϊόντα διατροφής.

Η ανακοίνωση του ΕΦΕΤ αφορά σε μη ορθή επισήμανση των συγκεκριμένων προϊόντων, λόγω πρόσφατης (Ιούνιος 2013) αλλαγής της νομοθεσίας για τα πρόσθετα τροφίμων.

Ο νέος ευρωπαϊκός Κανονισμός ΕΚ/1129/2011 εξακολουθεί να επιτρέπει τη χρήση της χρωστικής Ε 120 σε μια σειρά προϊόντων, όπως τα αλλαντικά από σύγκοπτο κρέας, γεγονός που αποδεικνύει ότι δεν τίθεται θέμα ασφάλειας για τον καταναλωτή.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΕΒΕΚ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΦΕΤ 30/7/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΦΕΤ 22/7/2013